ПОЗИВАМО ВАС НА 16. КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ "СЛАВЕНСКИ"

од 22. до 24. фебруара 2024. године

МШ „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, Београд

 

Правилник такмичења

16.  клавирско такмичење Славенски

 

Члан 1.

Такмичење ће се одржати у Београду од 22. до 24. фебруара 2024. године у Музичкој школи Јосип Славенски, Београд, Радослава Грујића 2а.

 

Члан 2.

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Такмичење се одвија по разредима основне и средње школе:

припремни разред –

програм по слободном избору, до 4 минута

 

I разред основне –

програм по слободном избору, до 5 минута

 

II разред основне –

програм по слободном избору, до 6 минута

 

III разред основне - 

програм по слободном избору,  до 8 минута

 

IV разред основне –

програм по слободном избору са обавезном виртуозном етидом, до 10 минута

 

V разред основне –

програм по слободном избору са обавезном виртуозном етидом, до 12 минута

 

VI разред основне –

програм по слободном избору са обавезном

виртуозном етидом, до 15 минута

 

I разред средње - до 20 минута

програм по слободном избору, са обавезним 1. ставом сонате*

 

II разред средње - до 20 минута

програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате*

 

III разред средње - до 25 минута

програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате*

 

IV разред средње - до 25 минута

програм по слободном избору са обавезним  1. ставом сонате*

 * 1. став сонате, обавезна форма - сонатни облик или варијације. У обзир долази и последњи став сонате уко-лико је у сонатној форми,  форми ронда или варијација.

 

Члан 3.

Жири има могућност да прекине такмичара чија минутажа прелази дозвољену.

 

Члан 4.

Жири чине еминентни професори, a рад жирија је јаван.

 

Члан 5.

Уплата донације за такмичење износи:

од I до III разреда омш  -  3500 дин.

од  IV до VI разреда омш  -  4000 дин.

за све разреде смш  -  4500 дин.

Уплатница мора да гласи на име такмичара.

Уплату извршити на жиро рачун број:

2 0 5 2 2 6 2 0 2 9 4

сврха уплате:

Донација за такмичење Славенски

 

прималац:

Фондација ДАНА, Пожаревачка 36, Београд

У случају да такмичар одустане, уплаћени износ се не враћа.

 

Члан 6.

За такмичење је потребно да се попуни онлајн пријава на адреси:

https://slavenski.edu.rs/pozivamo-vas-na-16-klavirsko-takmicenje-slavenski/

 

У пријави је потрeбно доставити слику доказа о уплати донације за такмичење (признаница).

 

Члан 7.

Пријаве се подносе до 12. фебруара 2024. године.

 

Члан 8.

Бодовање:

90 – 100 поена – прва награда

80 – 89,99 поена – друга награда

70 – 79,99 поена – трећа награда

60 – 69,99 поена – похвала

 

Жири ће изабрати:

-    најперспективнијег пијанисту у II разреду омш (награда из Фонда Марија Младеновић)

-    најперспективнијег пијанисту у I разреду смш (награда Андрија Чикић)

-    лауреат за омш

-    лауреат за смш

-    најбоље извођење етиде у омш

-    најбоље извођење 1. става сонате у смш

 

Члан 9.

Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка.

 

Члан 10.

Организатор такмичења задржава право снимања, репродуковања, као и преноса програма, а да при том такмичари немају право на накнаду за видео или звучно снимање њихових извођења.

 

у Београду.

директор такмичења

проф.Tијана Ковачевић

ПОДАЦИ ТАКМИЧАРА

КОНТАКТ ПОДАЦИ ТАКМИЧАРА

КОНТАКТ ПОДАЦИ ПРОФЕСОРА

ПРОГРАМ