Савет родитеља

 • Јелена Кастратовић – представник 1.раз. СМШ (ВИ) – председник
 • Катарина Димитријевић – представник 3.раз. СМШ (ВИ) – заменик председника
 • Бојана Стојановић – представник 1.раз. СМШ (ТМ) – члан
 • Јелена Толић – представник 2.раз. СМШ (ТМ) – члан
 • Дарко Крстић – представник 2.раз. СМШ ( ВИ) – члан
 • Тијана Томановић – представник 3.раз. СМШ (ТМ) – члан
 • Тијана Илић – представник 4.раз. СМШ ( ТМ) – члан
 • Ивана Баста – представник 4.раз. СМШ ( ВИ) – члан
 • Сандра Дилкић – представник СМШ (РМ) – члан
 • Дејана Банђур – представник ОМШ (клавир) – члан
 • Тијана Лалицки- представник ОМШ (гудачи) – члан
 • Радивоје Јанковић – представник ОМШ (гитара) – члан
 • Горан Гогић – представник ОМШ (дувачи) – члан
 • Катарина Станков – Пешут – представник ОМШ (соло певање) – члан