Управа школе

Директор:  
Тијана Ковачевић

Помоћници директора:  
Александра Хаџи-Ђорђевић,
Јована Стефановић