Педагошки колегијум

  • Тијана Ковачевић, директор
  • Александра Хаџи-Ђорђевић, помоћник директора
  • Јована Стефановић, помоћник директора и руководилац стручног већа наставника теоретског одсека
  • Марио Етеровић , психолог и руководилац стручног већа наставника општеобразовне наставе
  • Татјана Ђорђевић, руководилац стручног већа наставника клавира
  • Небојша Јанковић, руководилац стручног већа наставника гудачких инструмената
  • Предраг Стефановић, руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената и удараљки
  • Јована Топалов, руководилац стручног већа наставника ране музике
  • Ненад Кондић, руководилац стручног већа наставника гитаре
  • Миомира Станишић Шпирић, руководилац стручног већа наставника соло певања
  • Радмила Динић, руководилац стручног већа наставника камерне музике и клавирских сарадника – корепетитора
  • Ана Зечевић, координатор рада основне музичке школе