Ваннаставно особље

Административно-финансијска служба

 • Соња Тасић, секретар
 • Јелена Спасић, шеф рачуноводства
 • Нада Јокић, административни радник
 • Маја Чолић, финансијско-административни радник

 

Помоћно-техничко особље

 • Биљана Гојковић, спремачица
 • Биљана Р. Гојковић, спремачица
 • Радмила Илић, спремачица
 • Бранка Станковић, спремачица
 • Јованка Богавац, спремачица
 • Наташа Спасић, спремачица
 • Небојша Војиновић, домар