Ваннаставно особље

Административно-финансијска служба

  • Соња Тасић, секретар
  • Јелена Спасић , шеф рачуноводства
  • Нада Јокић, административни радник
  • Маја Чолић, финансијско-административни радник

 

Помоћно-техничко особље

  • Биљана Гојковић, спремачица
  • Биљана Р. Гојковић, спремачица
  • Радмила Илић, спремачица
  • Бранка Станковић, спремачица
  • Јованка Богавац, спремачица
  • Наташа Спасић, спремачица