Наставници

Стручно веће наставника клавира

 • Врачар Бојана
 • Вукашиновић Јасмина
 • Вукмировић Татјана
 • Вуковић Аранђеловић Маја
 • Гостовић Јелена
 • Даниловић Светлана
 • Ђорђевић Татјана
 • Зихерл Бранка
 • Јовановић Стефановић Диана
 • Јовановић Драгана
 • Јовановић Вук
 • Јововић Хмељевски Вера
 • Јосифовић Милена
 • Мажибрада Јелена
 • Мићовић Татјана
 • Новаковић Анђелка
 • Павловић Драгана
 • Петровић Славица
 • Пиштињат Исидора
 • Родић Лана
 • Савов Стојановић Маријана
 • Трајковић Звонимир
 • Чарапић Ћатовић Весна
 • Чолић Јасмина
 • Шћекић Анђела

 

Стручно веће наставника гудачих инструмената

 • Булат Богдан, виолина
 • Весков Ана, виолина
 • Илић Маријана, виолина
 • Јанковић Небојша, виолончело
 • Каћански Маја, виолина
 • Кортус Даница, виолина
 • Милосављевић Љубица, виолина
 • Поповић Јелена, виолончело
 • Поповић Јован, виолончело
 • Сматлик Стојановић Татјана, виолина
 • Милена Илић/Станић Вук, виолина
 • Станковић Александар, контрабас
 • Топаловић Ивана, виола

 

Стручно веће наставника дувачких инструмената и удараљки

 • Јанковић Милан, обоа
 • Јевић Милица, флаута
 • Милан Милић, труба
 • Младеновић Ана/ Крстић Александар Јован, флаута
 • Николић Милош, фагот
 • Петровић Јасна, хорна
 • Петровић Никола, тромбон и туба
 • Радовић Љиљана, флаута
 • Савић Милан, саксофон
 • Стефановић Предраг, кларинет
 • Топалов Миона/ Величковић Никола, удараљке

 

Стручно веће наставника гитаре

 • Грчак Огњен
 • Дојчиновић Урош
 • Ивић Игор
 • Кондић Ненад
 • Наумовић Далибор
 • Шеховић Софија/ Јелачић Никола

 

Стручно веће наставника соло певања

 • Јовић Маја
 • Опсеница Весна
 • Станишић Шпирић Миомира

 

Стручно веће наставника одсека ране музике

 • Алексић Катарина, барокна виолина
 • Вељковић Бранислава, ренесансна харфа
 • Живковић Драгана, рано певање
 • Крстић Александар Јован, флаута траверзо
 • Дружијанић Марија/ Сабљић Милица, оргуље
 • Стојановић Кутлача Светлана, чембало

 

Стручно веће наставника-камерне музике, читања с листа и корепетитора

 • Аранђеловић Мирољуб, камерна музика и читање с листа
 • Динић Радимила, камерна музика, читање с листа, корепетиција
 • Куленовић Јелена, читање с листа, корепетиција
 • Симонутти Ирена, камерна музика, читање с листа
 • Типсаревић Наталија, камерна музика, читање с листа

 

Корепетитори:

 • Бабић Маша
 • Вукашиновић Јасмина
 • Вукмировић Татјана
 • Јефтић Протић Станислава
 • Јовановић Радан
 • Сабљић Марија
 • Савов Стојановић Маријана
 • Спасојчевић Растко
 • Самофалова  Дарја
 • Шћепановић Вања

 

Стручно веће наставника теоретских предмета

 • Араницки Вера, солфеђо
 • Благојевић Пешић Невена, хармонија
 • Бован Исидора, хармонија, музички облици, партитуре, хармонска пратња
 • Вујошевић Невена, солфеђо
 • Грозбергер Саша, аудио-визуелна техника
 • Зечевић Ана, солфеђо, теорија музике
 • Ковачевић Тијана, хор-смш
 • Крнета Весна, етномузикологија, историја музике
 • Теодора Грковић, солфеђо
 • Миљковић Ивана, контрапункт, аранжирање
 • Митровић Марко, солфеђо, теорија музике
 • Младеновић Душица, историја музике, музички облици, припремни разред
 • Палинкаш Нина, солфеђо
 • Радић Марина, солфеђо
 • Стефановић Јована, хармонија, увод у компоновање
 • Стојић Јована, дириговање, партитуре, хор-омш, оркестар-смш
 • Хаџи-Ђорђевић Александра, историја музике

 

Стручно веће наставника општеобразовне наставе

 • Величковић Маја, енглески језик
 • Вешовић Зорица, српски језик
 • Војчић Драженка, математика
 • Грозбергер Саша, информатика
 • Етеровић Марио, психологија
 • Карановић Владимир, физичко васпитање
 • Мишур Тодоровић Љиља, социологија, филозофија, грађанско васпитање
 • Николић Драгана, италијански језик
 • Пецикоза Александра, руски језик
 • Попин Мира, француски језик, грађанско васпитање
 • Теофиловић Бојана, историја
 • Топаловић Александра, верска настава