Школски календар

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1. Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. Члан 2. Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада,