Школски одбор

Представници запослених:

 • Александра Хаџи-Ђорђевић, председник
 • Огњен Грчак, члан
 • Драгана Павловић, члан

Представници родитеља:

 • Тања Борота, члан
 • Ивана Баста, заменик председника
 • Катарина Димитријевић, члан

Представници локалне самоуправе:

 • Ирена Станковић, члан
 • Снежана Станковић, члан
 • Ивана Пурковић, члан

Представници ученика:

 • Тијана Ковачевић, члан
 • Филип Кнежевић, члан