Педагошки колегијум

 • Тијана Ковачевић, директор
 • Александра Хаџи-Ђорђевић, помоћник директора
 • Јована Стефановић, помоћник директора и руководилац стручног већа наставника теоретског одсека
 • Марио Етеровић, психолог и руководилац стручног већа наставника општеобразовне наставе
 • Драгана Павловић, руководилац стручног већа наставника клавира
 • Небојша Јанковић, руководилац стручног већа наставника гудачких инструмената
 • Предраг Стефановић, руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената и удараљки
 • Светлана Стојановић Кутлача, руководилац стручног већа наставника ране музике
 • Ненад Кондић, руководилац стручног већа наставника гитаре
 • Весна Опсеница, руководилац стручног већа наставника соло певања
 • Радмила Динић, руководилац стручног већа наставника камерне музике и  клавирских сарадника – корепетитора
 • Ана Зечевић, координатор рада основне музичке школе