Милица Серафимовић је рођена 5. фебруара 1999. године у Београду. Музичко образовање је започела са 8 година у основној музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду у класи професорке Бојане Видаковић. Музичку гимназију „Јосип Славенски“ уписала је 201З. године у класи професорке Драгане Павловић,а дипломирала је у јуну 2017.године. Завршила је сва 4 разреда вокално-инструменталног и теоретског одсека са просечном оценом 5,00. У току свог школовања освајала је бројне награде како на републичким тако и на међународним такмичењима. Издвајају се: I награда на такмичењу “ Млади виртуоз“ 2008.,2009. и 2010.године (100 бодова) II награда на Променади клавирских талената Србије у Београду 2009. године I награда на 5б. републичком фестивалу музичких и балетских школа Србије 2012. године I награда на клавирском такмичењу „Славенски“ 2012.године II награда на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије 2013. година I награда на клавирском такмичењу „Славенски “ 201З. године I награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 2014. године II награда на међународном такмичењу „Петар Коњовић “ 2014 . године II награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 2015.године I награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 201б . године (победник IV категорије) I награда на републичком такмичењу (уд ружење музичких и балетских педагога Србије) 201б. године II награда на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије 2017 .године Поред успеха као соло извођач истицала се и у камерној музици. Представљала је школу у свим већим салама; КНУ, Галерије КНУ, Народна библиотека, Културни центар Београда (Артгет галерија), и многе друге мање сале. Као и на студијским путовањима Мадрид (Ерасмус +), Пољска (размена ученика клавирског одсека) и Немачка (Золинген-размена ученика камерног одсека) 201б.године. Одржала је 2 солистичка концерта у сали школе (2015. и 2016.године). Усавршавала се код проф. Наталије Младеновић, проф. Михаела Удеа, проф. Наталије Троул .. Добитница је награде фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја“, као и стипендије града Београда.