Матеја Арбајтер рођен је 2006. године у Москви (Руска Федерација). Основну музичку школу „Петар Коњовић” у Београду завршио је 2020. године на клавирском одсеку у класи Александре Поповић. Паралелно завршава Основну школу „Карађорђе” као добитник Вукове дипломе. Средњу музичку школу „Јосип Славенски” у Београду уписује 2020. године на Oдсеку за теорију музике, у класи Теодоре Грковић (солфеђо) и Невене Благојевић Пешић (хармонија). Токим свог средњег музичког образовања освојио је 24 прве награде из Хармоније, Теорије музике и Музичких облика, од чега је девет првих награда на Републичким такмичењима. Учествовао је на јавним часовима Теоретског одсека школе на којима је изводио своје аранжмане као пијаниста и као диригент гудачког оркестра. Више пута је наступио са хором одабраних ученика школе са којим је извео разноврсне хорске композиције. Матеја, упоредо са музичком школом, похађа трећи разред друштвено-језичког смера у „Трећој београдској гимназији” са одличним успехом. И у музичкој школи и у гимназији има петице из свих предмета. Поред теоретских дисциплина, Матеји је страст дириговање. Ове године се припрема за полагање пријемног испита из дириговања на Факултету музичке уметности у Београду.

 

Награде:

 

 • I награда (96 бодова), теорија музике; Десето такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Теодора Грковић; мај, 2024.

 • I награда  (91  бод),  хармонија;  Десето  такмичење  Корнелије;  удружење

„Корнелије”; класа: Невена Пешић-Благојевић; мај, 2024.

 • I награда (90.5 бодова), музички облици; Десето такмичење Корнелије; удружење „Корнелије”; класа: Исидора Бован; мај, 2024.
 • I награда (99 бодова), теорија музике; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Теодора Грковић; април, 2024.
 • I награда (90 бодова), хармонија; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; април, 2024.
 • I награда (95 бодова), музички облици; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Исидора Бован; април, 2024.
 • I награда (97 бодова), хармонија; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; децембар, 2023.
 • I награда (97 бодова), музички облици; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Исидора Бован; децембар, 2023.
 • I награда (93 бода), теорија музике; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Теодора Грковић; децембар, 2023.
 • I награда (92 бода), хармонија; Девето такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Невена Пешић-Благојевић; мај, 2023.

 • I награда (97 бодова), музички облици; Девето такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Душица Младеновић; мај, 2023.

 

 • I награда (97.5 бодова), теорија музике; Девето такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Теодора Грковић; мај, 2023.

 • I награда (95.5 бодова), хармонија; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; април, 2023.
 • I награда (95 бодова), музички облици; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Душица Младеновић; април, 2023.
 • I награда (98 бодова), теорија музике; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Теодора Грковић; април, 2023.
 • I награда (98 бодова), хармонија; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; новембар, 2022.
 • II награда (87 бодова), музички облици; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Душица Младеновић; новембар, 2022.
 • II награда (91 бод), теорија музике; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Теодора Грковић; новембар, 2022.
 • I награда  (91  бод),  хармонија;  Осмо  такмичење  Корнелије;  удружење

„Корнелије”; класа: Невена Пешић-Благојевић; мај, 2022.

 • I награда (100 бодова), музички облици; Осмо такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Душица Младеновић; мај, 2022.

 • I награда (98 бодова), теорија музике; Осмо такмичење Корнелије; удружење

„Корнелије”; класа: Теодора Грковић; мај, 2022.

 • I награда (100 бодова), хармонија; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; април, 2022.
 • I награда (98 бодова), музички облици; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Душица Младеновић; април, 2022.
 • I награда (100 бодова), хармонија; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Невена Пешић-Благојевић; децембар, 2021.
 • I награда (100 бодова), музички облици; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Душица Младеновић; децембар, 2021.
 • I награда (100 бодова), хармонија; Међународно такмичење „Петар Коњовић”; УМБПС; класа: Јована Стефановић; април, 2021.
 • III награда (86 бодова), теорија музике; Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета; УМБПС; класа: Јована Стефановић; новембар, 2020.