РЕЗУЛТАТИ:

ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ  – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ  – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ПЕТИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ  – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ  – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ  – КОНАЧАН ПЛАСМАН

ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ – КОНАЧАН ПЛАСМАН

 

По мишљењу жирија, лауреат за смш је Милосављевић Лука, ученик III разреда мш „Јосип Славенски“ из Београда, класа проф. Татјана Ђорђевић.
За најбољу  реализацију  сонате у средњој школи, жири је прогласио извођење Красић Мине, ученице IV разреда Музичке школе из Ниша, класа проф. Вања Јелић  (Хајдн: соната бр. 52  Ес-дур).

Према мишљењу жирија, лауреат за омш је Цветковић Михајло, ученик V разреда мш „Јосип Славенски“ из Београда, класа проф. Маја Вуковић.
За најбољу реализацију виртуозне етиде, жири је прогласио извођење Чавић Сергеја, ученика IV разреда мш „Коста Манојловић“ Земун, класа проф. Радојка Ивановић.

 

Распоред наступа

Музичка школа „Јосип Славенски“ из Београда, организује седмо клавирско такмичење „Славенски“, које ће се одржати од 23. – 25. децембра 2014. године у сали школе.

Досадашње искуство показује нам да је ово такмичење радо прихваћено како од стране колега, тако и од ученика. Радујемо се скором виђењу!

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ

7. клавирско такмичење „Славенски“

 

Члан 1.

Такмичење се одржава у Београду од 23. до 25. децембра 2014. године у Музичкој школи „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2 а.

Члан 2.

Такмичење се одвија по разредима

(основна и средња школа):

I разред основне – до 4 минута (програм по слободном избору)

II разред основне – до 5 минута (програм по слободном избору)

III разред основне – до 7 минута (програм по слободном избору)

IV разред основне – до 8 минута (програм по слободном избору са обавезном виртуозном етидом)

V  разред основне – до 8 минута (програм по слободном избору са обавезном виртуозном етидом)

VI разред основне – до 10 минута (програм по слободном избору са обавезном виртуозном етидом)

I разред средње – до 12 минута (програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

II разред средње – до 12 минута (програм по слободном избору са обавезним1. ставом сонате)

III разред средње – до 15 минута (програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

IV разред средње – до 15 минута (програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

Члан 3.

Жири има могућност да прекине такмичара чија минутажа прелази дозвољену.

Члан 4.

Жири за основну музичку школу:
председник жирија: – проф. Анђелка Новаковић
(МШ „Јосип Славенски“, Београд)

чланови жирија:

 • проф. Љубинка Плазинић (ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Београд)
 • проф. Милда Кузминац (МШ „Петар Кранчевић“, Сремска Митровица)
 • проф. Маја Рудић (ОМШ „Станислав Бинички“, Београд)
 • проф. Снежана Станковић (МШ „Станковић“, Београд)

Жири за средњу музичку школу:
председник жирија: – проф. Јелена Гостовић (МШ „Јосип Славенски“, Београд)

чланови жирија:

 • проф. Хелена Давидовић (МШ „Михајло Вукдраговић“, Шабац)
 • проф. Вања Јелић (Музичка школа Ниш)
 • проф. Лидија Главић (МШ „Коста Манојловић“, Земун)
 • проф. Снежана Милосављевић (МШ „Мокрањац“, Београд)

Рад жирија је јаван.

Члан 5.

Уплата донације за такмичење износи:

од I – III разреда омш – 2.500.- дин.

од IV – VI разреда омш – 3.000.- дин.

за све разреде смш – 3.500.- дин.

по једном такмичару и уплаћује се на жиро рачун 840 – 1020666 – 32, сврха уплате донација за такмичење.

У случају да такмичар одустане, уплаћени износ се не враћа.

Члан 6.

За такмичење је потребно доставити:

 • попуњену пријаву (оверена од стране школе)
 • доказ о извршеној уплати.

Члан 7.

Пријаве послати до 01. децембра 2014. године на следећу адресу:
Музичка школа „Јосип Славенски“
Београд, Радослава Грујића 2 а

или на

muzskjosipslavenski@sbb.rs

или на факс 2455 953

Пријава за клавирско такмичење

Члан 8.

Бодовање:

90 – 100 поена – прва награда

80 – 89,99 поена – друга награда

70 – 79,99 поена – трећа награда

60 – 69,99 поена – похвала

На основу мишљења жирија изабраће се:

 • лауреат за омш
 • лауреат за смш
 • најбоље извођење етиде у омш
 • најбоље извођење I става сонате у смш

Члан 9.

Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка у Београду.

Члан 10.

Организатор такмичења задржава право снимања, репродуковања, као и преноса програма, а да при том такмичари немају право на накнаду за видео или звучно снимање њихових извођења.