ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ СОЛФЕЂА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ – РАСПОРЕД