Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022 годину

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21, 17/21 и 1/22   На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси   ПРАВИЛНИК O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. […]

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1. Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. Члан 2. Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. Члан 3. Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. […]

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021_2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021_2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021_2022. годину

СРЕТЕЊСКИ РАСПУСТ ОД 14-20. ФЕБРУАРА

СРЕТЕЊСКИ РАСПУСТ ОД 14-20. ФЕБРУАРА ПРВИ РАДНИ ДАН ПОСЛЕ РАСПУСТА ЈЕ ПОНЕДЕЉАК, 21. ФЕБРУАР