ПОЗИВАМО ВАС НА 14. КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ "СЛАВЕНСКИ"

од 18. до 20. фебруара 2022. године

МШ „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, Београд

 

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ:
Због епидемиолошке ситуације, током наступа ученика у холу школе не сме бити публике. У сали могу бити присутни само чланови жирија, наставник и ученик који се такмичи. Сви присутни осим такмичара дужни су да носе заштитне маске.

Правилник такмичења

Члан 1.

Такмичење ће се одржати у Београду од 18. до 20. фебруара 2022. године у Музичкој школи „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2 а.

Члан 2. ПРОПОЗИЦИЈЕ

Такмичење се одвија по разредима (основна и средња школа):

припремни разред -програм по слободном избору, до 4 минута

I разред основне - програм по слободном избору, до 5 минута

II разред основне - програм по слободномизбору, до 6 минута

III разред основне -  програм по слободном избору,  до 8 минута

IV разред основне - програм послободном избору са обавезномвиртуозном етидом, до 10 минута

V разред основне - програм послободном избору са обавезномвиртуозном етидом, до 12 минута

VI разред основне - програм послободном избору са обавезномвиртуозном етидом, до 15 минута

I разред средње - до 20 минута
(програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

II разред средње - до 20 минута
(програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

III разред средње - до 25 минута
(програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

IV разред средње - до 25 минута
(програм по слободном избору са обавезним 1. ставом сонате)

Члан 3.

Жири има могућност да прекине такмичара чија минутажа прелази дозвољену.

Члан 4.

Жири  чине еминентни професори, a рад жирија је јаван.

Члан 5.

Уплата донације за такмичење износи:

  • од I до III разреда омш - 3000 дин.
  • од  IV до VI разреда омш - 3500 дин.
  • за све разреде смш - 4000 дин.

Уплатница мора да гласи на име такмичара.

Уплату извршити на жиро рачун број: 205-226202-94
сврха уплате: донација за такмичење “Славенски“
прималац: Фондација ДАНА, Пожаревачка 36, Београд

У случају да такмичар одустане, уплаћени износ сене враћа.

Члан 6.

За такмичење је потребно да се попуни онлајн пријава на адреси:
https://slavenski.edu.rs/pozivamo-vas-na-14-klavirsko-takmicenje-slavenski/

У пријави је потребно доставити слику доказа о уплати донације за такмичење (признаница).

Члан 7.

Пријаве се подносе до 10. фебруара 2022. године

Члан 8. Бодовање:

90 – 100 поена – прва награда

80 – 89,99 поена – друга награда

70 – 79,99 поена – трећа награда

60 – 69,99 поена – похвала

Жири ће изабрати:

  • најперспективнијег пијанисту у II разреду омш (награда из Фонда „Марија Младеновић“)
  • лауреат за омш
  • лауреат за смш
  • најбоље извођење етиде у омш
  • најбоље извођење 1. става сонате у смш

Члан 9.

Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка у Београду.

Члан 10.

Организатор такмичења задржава право снимања, репродуковања, као и преноса програма, а да при том такмичари немају право на накнаду за видео или звучно снимање њихових извођења.

Tијана Ковачевић, проф. - директор такмичења

За све додатне информације можете се обратити организатору такмичења путем мејла:
 
КОНТАКТ ОСОБА: Драгана Павловић, професор клавира, телефон 0641404735
 
СЕКРЕТАР ЖИРИЈА: Растко Спасојчевић, професор, телефон 0642934208

ПОДАЦИ ТАКМИЧАРА

КОНТАКТ ПОДАЦИ ТАКМИЧАРА

КОНТАКТ ПОДАЦИ ПРОФЕСОРА

ПРОГРАМ