Милица Серафимовић је рођена 5. фебруара 1999. године у Београду. Музичко образовање је започела са 8 година у основној музичкој школи "Петар Коњовић" у Београду у класи професорке
Бојане Видаковић. Музичку гимназију "Јосип Славенски" уписала је 201З. године у класи професорке Драгане Павловић,а дипломирала је у јуну 2017.године. Завршила је сва 4 разреда вокално-инструменталног и теоретског одсека са просечном оценом 5,00.
У току свог школовања освајала је бројне награде како на републичким тако и на међународним
такмичењима. Издвајају се:
I награда на такмичењу " Млади виртуоз" 2008.,2009. и 2010.године (100 бодова)
II награда на Променади клавирских талената Србије у Београду 2009. године
I награда на 5б. републичком фестивалу музичких и балетских школа Србије 2012. године
I награда на клавирском такмичењу "Славенски" 2012.године
II награда на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије 2013. година
I награда на клавирском такмичењу "Славенски " 201З. године
I награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 2014. године
II награда на међународном такмичењу "Петар Коњовић " 2014 . године
II награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 2015.године
I награда на међународном такмичењу младих пијаниста-Шабац 201б . године (победник IV категорије)
I награда на републичком такмичењу (уд ружење музичких и балетских педагога Србије) 201б. године
II награда на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије 2017 .године
Поред успеха као соло извођач истицала се и у камерној музици.
Представљала је школу у свим већим салама; КНУ, Галерије КНУ, Народна библиотека, Културни центар Београда (Артгет галерија), и многе друге мање сале. Као и на студијским путовањима Мадрид (Ерасмус +), Пољска (размена ученика клавирског одсека) и Немачка (Золинген-размена ученика камерног одсека) 201б.године.
Одржала је 2 солистичка концерта у сали школе (2015. и 2016.године).
Усавршавала се код проф. Наталије Младеновић, проф. Михаела Удеа, проф. Наталије Троул ..
Добитница је награде фонда за младе таленте Републике Србије "Доситеја", као и стипендије града Београда.