Прича о певачком одсеку започиње оснивањем средње музичке школе при Музичкој академији 1937.године. Први професори певања били су Милорад Јовановић и Олга Вукмировић. Тих првих година одсек завршавају неки од ученика који ће постати значајне фигуре оперских позорница или педагози прeдани свом послу: Бранко Пивнички, Бреда Калеф, Даница Мастиловић, Ђурђевка Чакаревић, Радмила Васовић ( Бакочевић )...

По осамостаљивању школе и преузимању имена Јосип Славенски, први значајан професор је Надежда Томанић, из чије класе ће изаћи имена попут Јелице Чакаревић, Николе Митића и Миомира Николића.

Друго „светло име“ јесте Доротеа Цестник Спасић, која у школу долази 1977.године. Многи њени ђаци данас певају на светским сценама, а велики број се посветио вокалној педагогији. Међу њима су актуелни професори на ФМУ у Београду, Виолета Панчетовић и Анета Илић, који имају звање ванредног професора.

Деведестих година  XX века састав одсека се мења. На одсек долази цењени вокални педагог Оливера Грујић Славић, као и Анета Илић и Весна Опсеница. 2000-те године Анета Илић прелази на ФМУ у Београду, а на одсек долазе Миомира Станишић-Шпирић и Маја Јовић, које су прва сазнања о вокалној техници стекле у овој школи, у класи професорке Доротее Цестник Спасић.

Одсек данас чине три класе: класа Весне Опсенице, Маје Јовић и Миомире Станишић-Шпирић. Ученици соло-певачког одсека постижу запажене резултате на многим међународним и домаћим такмичењима и фестивалима. Иако нисмо велики одсек, можемо се похвалити бројним наградама ( лауреати,  специјална признања, многобројне прве награде...). Ученици нашег одсека наступају на свим значајним концертима у организацији школе, остварујући запажене успехе. Велики број Дипломаца певачког одсека школе наставља усавршавање гласа на разним високошколским установама у земљи и иностранству.