При школи Јосип Славенски, још од самог њеног оснивања, постоји и општеобразовна настава. Професори општеобразовне наставе, поред својих редовних активности у школи, кроз деценије које су за нама, учествовали су у многобројним ваннаставним активностима које су подизале ниво наставе на овом одсеку. И данас, на одсеку који негује знања из опште културе, велики број професора активно доприноси ширењу истих. Зорица Вешовић, професорка српског језика, годинама организује и води Литерарну секцију, у оквиру које се подстиче лепота и дар према писаној речи, без обзира на форму у којој се она даје. Мирјана Перчевић, професорка руског језика, током целе школске године, организује одлазак на позоришне представе. Стојанка Милић, професор историје са историјом културе и цивилизације, и Љиљана Мишур, професорка социологије и филозофије, редовно организују посете музејима. Нинковић Весна, професор верске наставе, организовано води ученике у обилазак верских објеката, на литије и на такмичења из познавања религије. Марио Етеровић, професор психологије, сваке године одржава радионице о унапређењу јавног наступа са ученицима школе. Татјана Туршијан, професорка биологије, редовно организује информативне излете у природу у околини Београда.

Настава на одсеку се стално реформише, у контексту актуелног времена и културе, па данас у школи постоји мултимедијална учионица, у којој се одржава велики број савремено осмишљених часова, на којима се користе аудио-видео материјали. Успешност одсека се мери великим процентом ученика који, уколико не наставе школовање на музичким академијама, успешно настављају своје школовање на факултетима друштвених усмерења.

Списак свих професора који предају на Одсеку за опшеобразовну наставу:

Вешовић Зорица (српски језик и књижевност), Милошевић Ивана (енглески језик)

Попин Мира (француски језик), Перчевић Мирјана (руски језик), Николић Драгана (италијански језик), Туршијан Татјана (биологија), Снежана Карталија (физика), Етеровић Марио (психологија), Милић Стојанка (историја са историјом културе и цивилизације), Мишур Љиља (социологија, филозофија, грађанско васпитање), Матијашевић Јелена (физичко васпитање), Нинковић Весна (верска настава), Гросбергер Саша (рачунарство и информатика)

 

План општеобразовне наставе у средњој школи обухвата следеће предмете:

СРПСКИ ЈЕЗИК

три часа недељно током целог школовања

СТРАНИ ЈЕЗИК

два часа недељно током целог школовања **

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

два часа недељно током целог школовања

ИНФОРМАТИКА

два часа недељно током целог школовања

ИСТОРИЈА СА ИСТОРИЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

два часа недељно у I и II години а један час у III години

БИОЛОГИЈА

два часа недељно у I години

ФИЗИКА

два часа недељно у I години

ФИЗИЧКО

два часа недељно током целог школовања

СОЦИОЛОГИЈА

један час недељно у II години

ПСИХОЛОГИЈА

два часа недељно у III години

ФИЛОЗОФИЈА

два часа недељно у IV години

ВЕРСКА НАСТАВА

(изборни предмет)

1 час недељно током целог школовања

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

(изборни предмет)

1 час недељно током целог школовања

 

**Почетни курс италијанског језика доступан је свим ученицима као други или трећи страни језик, а за ученике Одсека за соло-певање је обавезан језик.