РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 1. разред СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

(ВИ, ТМ и ООН)

 

СРЕДА, 01. 09. 2021. године у 18:00 (сала школе)

 

одељењске старешине:

 Јована Стефановић (ВИ) и Јована Стојић (ТМ)