Важно обавештење за родитеље и ученике који полажу пријемни испит за упис у први разред средње школе

07.05.2021. године ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ ЗА ОДСЕКЕ:
КЛАСИЧНА МУЗИКА И РАНА МУЗИКА
10,00 КЛАВИР САЛА ШКОЛЕ
11,30 ГУДАЧИ САЛА ШКОЛЕ
13,00 ГИТАРА САЛА ШКОЛЕ
15,00 СОЛО ПЕВАЊЕ САЛА ШКОЛЕ
12,00 ДУВАЧИ УЧИОНИЦА 2
12,00 РАНА МУЗИКА УЧИОНИЦА 12

08.05.2021. године ОДСЕК ЗА ТЕОРИЈУ МУЗИКЕ
10 часова ДИКТАТ УЧИОНИЦЕ 9 и 10
11 часова ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ

08.05.2021. године УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА ЗА ОДСЕКЕ:
КЛАСИЧНА МУЗИКА И РАНА МУЗИКА
10 часова УЧИОНИЦА 4

09.05.2021.год. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА ЗА ОДСЕК ЗА ТЕОРИЈУ МУЗИКЕ
10 ЧАСОВА УЧИОНИЦА 9

САТНИЦА ПОЛАГАЊА СА ШИФРАМА УЧЕНИКА ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ (ШИФРЕ СУ СА ПОРТАЛА МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА / УЧЕНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ШИФРУ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ)

Подсећамо ученике на следеће:
- Ученици су у обавези да приликом уласка у школу дезинфикују руке, а током боравка у школи носе заштитну маску
-Ученик на испит мора доћи са овереном ђачком књижицом основне или основне музичке школе (са залепљеном фотографијом, преко које је стављен печат школе )
-Неопходно је да ученици буду у школи на дан полагања најмање сат времена пре заказаног термина испита
-Ученик на писменом делу испита може да има само: обичну и хемијску оловку (плава), гумицу, ђачку књижицу и флашицу са водом.
-Школа ће обезбедити просторију за остављање осталих ствари, као и учионице за усвиравање и упевавање.
-Ученици који полажу пријемни испит на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за теоретски одсек (08.05. диктат и тест из теорије музике, 09.05. усмени испит из солфеђа), а добијају бодове за сваки одсек понаособ.