ИНФО ЛИСТ ЗА ПРИЈЕМ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Оквирне старосне границе

припремни разред: од 6 до 7 година

виолина, виола, виолончело, клавир, флаута и гитара: од 7 до 9 година

дувачки инструменти: од 9 до 11година

соло певање: старији од 14 година

удараљке : до 15година

контрабас: до 15година

Провера способности

     - први рок: субота 12.05.2018.године за:

- дувачке инструменте (обоа,фагот,тромбон,хорна,саксофон,флаута, труба) и удараљке

- гудачке инструменте (виолина,виола,виолончело,контрабас)

- соло певање

   Пријем пријава: од 03.05. - 09. 05. 2018.(од 9:00 до 18:00)

    - други рок: субота 26.05.2018. године за:

- припремни разред

- дувачке инструменте и удараљке (флаута, труба, тромбон, туба)

            Пријем пријава: од 14. 05. – 23.05.2018. (од 9:00 до 18:00)

     - трећи рок : субота 9.06.2018.године за:

- клавир

- гитара

- соло певање

- гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело, контрабас)

- дувачке инструменте (флаута, хорна, тромбон)

- рану музику

- припремни разред

            Пријем пријава: од 28. 05. – 06.06.2018. (од 9:00 до 18:00)

  Образац пријаве објављен је на сајту школе. Скенирану пријаву и уплатницу можете послати мејлом на muzskjosipslavenski@sbb.rs

 

 

 

 

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

ВРШИ УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ,

НА СЛЕДЕЋЕ ИНСТРУМЕНТЕ

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

ЧЕМБАЛО и ОРГУЉЕ

Ученици 5. и 6. разреда клавира

ЛАУТА

Ученици 5. и 6. разреда гитаре

ХАРФА

Ученици 3. и 4. разреда четворогодишњег и 5. и 6. разреда шестогодишњег основног музичког образовања свих инструмената

ВИЕЛА

Ученици 5. и 6. разреда виолине и виоле

ВИОЛА да ГАМБА

Ученици 5. и 6. разреда виолончела

РЕНЕСАНСНО ПЕВАЊЕ

Ученици 2. разреда соло певања , као и ученици завршног разреда двогодишњег,четворогодишњег или шестогодишњег образовања свих инструмената

БЛОК ФЛАУТА

Ученици 6. разреда флауте

 

 

За пријављивање је потребно:

  • пријава коју можете преузети ОВДЕ
  • уплатница:

- износ: 500,00 дин.

- сврха уплате: трошкови полагања пријемног испита

- прималац: Музичка школа „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2а

- жиро рачун: 840-1020666-32

Сатница полагања пријемних испиа биће објављена на сајту школе,као и на огласној табли у холу школе, дан раније. Све додатне информације можете добити у секретаријату на тел: 2455-953