Наставља се традиционална сарадња дувачких одсека музичких школа "Д. Јенко" и "Ј. Славенски"
Право уживање: сви лимени и дрвени дувачи на једном месту - у сали наше школе 28.01.2016. у 17 сати!