100 стипендија за школовање на високообразовним установама РФ

ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИJИ

Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем на школовање о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији за школску 2018/2019.

 Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају       новчану стипендију без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

     Приликом аплицирања за добијање стипендије кандидати треба да користе електронску форму пријаве на сајту http://russia.study и приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

2) Копију прве стране пасоша (странице које се читко виде и садрже податке

релевантне за припрему позивног писма);

 3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

 4) Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање у Руској Федерацији;

6) Koпију сведочанства са оценама у претходно завршена три разреда и такође оцене за прво полугодиште 4.разреда;

7) По жељи може да се приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

У случају да поља обележена као обавезна не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије неће разматрати документацију кандидата.

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената на сајту http://russia.studyпотребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик .

При попуњавању пријаве (тачка 23 анкете-пријаве) Направление подготовки) шифра и назив студијског смера које кандидат бира мора строго да одговара списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru .

Кандидати који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција.

 

Рок за предају документације је 16. март 2018. године.

Детаљне информације о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs

или на на тел. број : 011 2642-178, e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

 

Консултације можете да добијете

у «Руском дому», ул. Краљице Наталије 33, Београд

од 10.00 до 16.00:

  1. фебруара       02.марта

Оставите Ваш коментар