20 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ОДСЕКА ЗА РАНУ МУЗИКУ

Школске 1994./95. године у нашој школи основан је  Одсек за рану музику, који  се бави  изучавањем музичке баштине средњег века, ренесансе и барока. Од тог тренутка ученици основних и средњих музичких школа стекли су могућност да кроз наставни процес, на копијама историјских инструмената из наведених епоха, стичу знања и вештине у свирању чембала,средњевековне, ренесансне и барокне лауте,ренесансне харфе, виеле, ребеке, виола да гамбе, блок флауте, ренесансног певања и читавог низа старих дувачких инструмената.
 
Током ове две деценије постојања и рада, професори ( афирмисани интерпретатори ране музике, чланови ансамбла "Ренесанс" и "Мusica Antiqua") и ученици,  дали  су велики допринос истраживању,интерпретацији и афирмацији ране музике у Србији, остваривши преко 300 концерата и наступа, како у Србији, тако и у иностранству ( Италији, Хрватској, Републици Српској).
 
 Деловање Одсека за рану музику значи да се у знатној мери приближавамо у систему општих друштвених вредности, срединама са много дужом традицијом. Посебан раритет овог одсека је чињеница да је јединствен не само у Србији, већ и у региону.