ГОДИШЊИ ИСПИТИ СРЕДЊА ШКОЛА 2019/2020.

 

 

СУБОТА, 06. 06. 2020.

         ТЕОРИЈА - писмени, I ВИ и I ТО, собе 9, 10, 11, 2, 3, 4, 10:00-11:30

           Дежурни професори: В. Крнета, И. Миљковић, М. Митровић, М.Радић, Н. Вујошевић, А. Зечевић

         ДИРИГОВАЊЕ III ТО, соба 2а, 12:00

           Комисија: Д. Цветковић, В. Крнета, М. Митровић

 

УТОРАК, 09. 06. 2020.

         КОНТРАПУНКТ - писмени, III ТО, собе2, 3, 10:00-11:30

           Дежурни професори: В. Крнета, М. Радић

         ТЕОРИЈА - усмени, IТО, соба 2, 12:00

           Комисија: професори Ј. Стефановић, Н. Пешић, М. Митровић

 

СРЕДА, 10. 06. 2020.

         ХАРМОНИЈА - писмени, III ТО, собе 2, 3, 10:00-11:30

          Дежурни професори: И. Миљковић, Н. Вујошевић

         ТЕОРИЈА - усмени, I ВИ, соба 9, 12:00

           Комисија: професори Ј. Стефановић, Н. Пешић, М. Митровић

 

ЧЕТВРТАК, 11. 06. 2020.

         КАМЕРНА МУЗИКА II, III ВИ, сала, 10:00

           Комисија: И. Симонути, М. Аранђеловић, Р. Динић, Н. Делевић

         СОЛФЕЂО I ТО, соба 11, 12:00

           Комисија: професори В. Араницки, М. Радић, Н. Вујошевић

 

ПОНЕДЕЉАК, 15. 06. 2020.

        ДУВАЧИ, I, II, III ВИ

         ФЛАУТА, соба 22, 10:00-12:15

           Комисија: професори М. Јевић, Љ. Радовић, А. Младеновић

        КЛАРИНЕТ, САКСОФОН, ХОРНА, ТРУБА, УДАРАЉКЕ соба 12, 11:00-14:00

           Комисија: професори Ј. Петровић, М. Топалов, П. Стефановић,М. Савић, М. Милић

       ГИТАРА

        I, II, III ВИ, 12:30, соба 22

           Комисија: Н. Кондић, И. Ивић, О. Грчак

       РАНА МУЗИКА

        Чембало, оргуље, певање

        I, II, III средње, 16:00, соба 12, соба 15

           Комисија: професори С. Стојановић Кутлача, М. Сабљић, Д. Живковић

       СОЛО ПЕВАЊЕ

         I, II, III ВИ, 16:00, сала

           Комисија: професори М. Станишић-Шпирић, М. Јовић, В. Опсеница

 

УТОРАК, 16. 06. 2020.

        КЛАВИР, соба 22, 10:00-14:00

         I, II, III ВИ          

           Комисија: професори: М. Вуковић, Т. Ђорђевић, И. Кузмановић

        ГУДАЧИ, собe,16, 22, сала, 14:00-19:00

         I, II, III ВИ

         14:00, соба 16

           Комисија: професориБ. Булат,        Т. Сматлик, М. Каћански, Н. Јанковић

         14:45, соба 22

           Комисија: професори М. Илић, Љ. Милосављевић, Д. Кортус

         16:00, сала

           Комисија: професори А. Весков, И. Топаловић, А. Станковић

         17:00, соба 22

           Комисија: професори Јован Поповић, Јелена Поповић, Н. Јанковић

                                                              

СРЕДА, 17. 06. 2020.  

         КОНТРАПУНКТ - усмени, III ТО, соба 2, 10:00

           Комисија: професори И. Миљковић, Н. Пешић, Ј. Стефановић

         СОЛФЕЂО II ВИ, соба 11, 12:00

           Комисија: професори В. Араницки, А. Зечевић, Н. Вујошевић

 

ЧЕТВРТАК, 18. 06. 2020.

         ХАРМОНИЈА - усмени, III ТО, соба 2, 10:00

           Комисија: професори Н. Пешић, Ј. Стефановић, И. Миљковић

         СОЛФЕЂО II ТО, соба 9, 10:00

           Комисија: професори Н. Лековић, М. Радић, А. Хаџи-Ђорђевић

 

ПЕТАК, 19. 06. 2020.

         СОЛФЕЂО III ТО, соба 11, 14:00

           Комисија: професори В. Араницки, М. Митровић, В. Крнета

 

СУБОТА, 20. 06. 2020.

         УПОРЕДНИ КЛАВИР II ВИ, соба 22, 9:00

           Комисија: професори С. Даниловић, Д. Јовановић, З. Трајковић

         КЛАВИР II ТО - испит, соба 22, 11:00

           Комисија: професори А. Шћекић, В. Јововић, Т. Вукмировић

 

ПОНЕДЕЉАК, 22. 06. 2020, УТОРАК, 23. 06. 2020, СРЕДА, 24. 06. 2020.

НАКНАДНИ И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ