ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

27.05.2019.

10,00

Виола:  учионица бр. 30

Комисија Ивана Топаловић, Јелена Поповић и Јован Поповић

 

Клавир: учионица бр. 20

Комисија: Драгана Павловић, Маја Вуковић, Јасмина Чолић

 

Удараљке: учионица бр. 12

Комисија: Миона Топаловић, Предраг Стефановић, Јасна Петровић

 

28.05.2019.

10,00

Солфеђо

Комисија: Ана Зечевић, Вера Араницки, Нена Лековић


Календар за пријемни испит за средњу школу

ПРИЈАВА за полагање пријемног испита за 1. разред средње музичке школе школска 2019/20. год.