ПЕТО ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА

Такмичење се одржава у Београду од 13. до 16. децембра 2018. године у Музичкој школи „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2а.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

ПРИЈАВА

ONLINE ПРИЈАВА

Oбавезнe композицијe

IV разред основне – две или више композиција у трајању до 8 минута
    обавезна композиција : М. Логар- Менует флаута - клавир

V разред основне – две или више композиција у трајању до 8 минута
    обавезна композиција:  В. Миланковић - Ноктурно флаута - клавир
                           
VI разред основне – две или више композиција у трајању до 10 минута
    обавезна композиција: М. Пребанда – Босански пасторале (избор ставова) флаута - клавир


I разред средње
  две или више композиција из различитих епоха у трајању до 16 минута
  обавезна композиција: З. Вауда – Ноктурно флаута - клавир
 
II разред средње
  две или више композиција из различитих епоха у трајању до 18 минута
  обавезна композиција: А. Гргин – Мала прича флаута - клавир

III разред средње  
  две или више композиција из различитих епоха у трајању до 20 минута
  обавезна композиција: П. Озгијан – Suita concertante (избор ставова) I став флаута - клавир  ;  II III став флаута - клавир


IV разред средње  
  две или више композиција из различитих епоха у трајању до 25 минута
  обавезна композиција: А. Гргин – Капричо флаута