РАСПОРЕД ТОНСКИХ ПРОБА ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ВИОЛИНА

(Преткатегорија, 1, 2. и 3а категорија)

Субота, 10. 03. 2018.

- „Др Војислав Вучковић“ Београд 8:00-9:00

- „Владимир Ђорђевић“ Београд, 9:00-10:00

- „Ватрослав Лисински“ Београд, 10:00-11:00

- „Јосип Славенски“ Београд 11:00–12:00

- „Коста Манојловић“ Смедерево 12:00-12:20

- „Јован Бандур“ Панчево 14:05-15:35

- „Стеван Мокрањац“ Сента 15:35-16:05

- „Петар Коњовић“ Сомбор 16:05-17:05

- „Др Милоје Милојевић“ Крагујевац 17:05-17:40

- „Божидар Трудић“ Смедеревска Паланка 17:40-17:50

- „Теодор Тоша Андрејевић Рума 17:50-18:10

Понедељак, 12. 03. 2018.

- „Петар Коњовић“ Београд 8:00-11:35

- „Јосиф Маринковић“ Зрењанин 13:15-13:50

- „Невена Поповић“ Гроцка 13:50-14:15

- „Станислав Бинички“ Београд 14:15-15:05

- „Даворин Јенко“ Београд 15:05-17:00

Уторак, 13. 03. 2018.

- „Станковић“ Београд 11:35-12:00

- „Исидор Бајић“ Нови Сад 12:00-13:20

- Музичка школа Ниш 13:20-14:35

- „Стеван Мокрањац“ Пожаревац 16:05-16:25

- „Јосиф Маринковић“ Београд 16:25-17:05

Среда, 14. 03. 2018.

- „Коста Манојловић“ Земун 8:00-10:00

- „Јосип Славенски“ Нови Сад 10:00-10:30

- „Мокрањац“ Београд 10:30-12:50

- Школа за музичке таленте Ћуприја 12:50-15:35

Четвртак, 15. 03. 2018.

- „Петар Илић“ Аранђеловац12:00-12:10

- „Владимир Ђорђевић“ Алексинац 12:10-12:30

- „Стеван Христић“ Крушевац 12:30-13:05

- „Петар Крањчевић“ Сремска Митровића 13:05-13.30

- Музичка школа Бачка Топола 13:30-14:00

- „Миленко Живковић“ Параћин 14:00-14:15

- „Михаило Вукдраговић“ Шабац 14:15-14:35

- „Станислав Бинички“ Лесковац 14:35-14:45

- Музичка школа Нови Кнежевац 14:45-15:00

- „Војислав Лале Стефановић“ Ужице 15:00-15.20

- „Јосиф Маринковић“ Вршац 15:20-15:40

- „Др Драгутин Гостушки“ Пирот 15.40-15:55

- „Миодраг Васиљевић“ Бор 15:55-16:15

- „Предраг Милошевић“ Књажевац 16:15-16.25

- „Вук Караџић“ Лозница 16:25-17:45