У складу са упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, у циљу заштите података о личности, објављујемо резултате под шифром /деловодним бројем пријаве за полагање пријемног који је уписан у потврди коју сте добили приликом подношења пријаве. У случају да сте потврду изгубили јавите се секретаријату.

 

Ученици који су положили пријемни 8.06. од 8,00 до 16,00 часова подносе преосталу документацију, ради формирања коначне ранг листе :

-          Сведочанство о завршеној основној музичкој школи,

-          Оригинално уверење о обављеном завршном испиту , оригинално сведочанство о завршеном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи (или потврду са просечном оценом у последња три разреда или ђачку књижицу на увид),

-          ученици који завршавају 8. разред треба да доставе шифру ученика из основне школе,

-          лекарско уверење,

-          извод из матичне књиге рођених,

-          Пријава за упис, уплатница за добровољну уплату у ђачки фонд - добијају се на пулту школе

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ