1. Оквирне старосне границе

припремни разред: од 6 до 7 година

виолина, виола, виолончело, клавир и гитара: од 7 до 9 година

дувачки инструменти: од 9 до 11 година

соло певање: старији од 14 година

удараљке : до 15 година

контрабас: до 15 година

 

  1. Провера способности

     - први рок: субота 13.05.2017. године за:

- дувачке инструменте (обоа, фагот, тромбон, хорна, саксофон)

- соло певање

- рану музику

 Пријем пријава: од 03.05. - 09. 05. 2017. (од 9:00 до 18:00)

    - други рок: субота 20.05.2017. године за:

- припремни разред

- гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело, контрабас)

- дувачке инструменте (обоа,фагот,тромбон,труба)

- рану музику

  Пријем пријава: од 10. 05. – 15.05.2017. (од 9:00 до 18:00)

      - трећи рок : субота 10.06.2017. године за:

- клавир

- гитара

- соло певање

- гудачке инструменте (виолина, виола,  виолончело, контрабас)

- дувачке инструменте (обоа, фагот, тромбон, хорна, труба, саксофон)

- удараљке

- рану музику

- припремни разред

 Пријем пријава: од 31. 05. – 06.06.2017. (од 9:00 до 18:00)

 

 

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

ВРШИ УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ,

НА СЛЕДЕЋЕ ИНСТРУМЕНТЕ

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

ЧЕМБАЛО и ОРГУЉЕ

Ученици 5. и 6. разреда клавира

ЛАУТА

Ученици 5. и 6. разреда гитаре

ХАРФА

Ученици 3. и 4. разреда четворогодишњег и 5. и 6. разреда шестогодишњег основног музичког образовања свих инструмената

ВИЕЛА

Ученици 5. и 6. разреда виолине и виоле

ВИОЛА да ГАМБА

Ученици 5. и 6. разреда виолончела

РЕНЕСАНСНО ПЕВАЊЕ

Ученици 2. разреда соло певања , као и ученици завршног разреда двогодишњег,четворогодишњег или шестогодишњег образовања свих инструмената

БЛОК ФЛАУТА

Ученици 6. разреда флауте

 

За пријављивање је потребно:

  • пријава коју можете преузети ОВДЕ
  • уплатница:

- износ: 500,00 дин.

- сврха уплате: трошкови полагања пријемног испита

- прималац: Музичка школа „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2а

- жиро рачун: 840-3235760-26

Сатница полагања пријемних испиа биће објављена на сајту школе, као и на огласној табли у холу школе. Све додатне информације можете добити у секретаријату на тел: 2455-953 или погледати на сајту школе www.slavenski.edu.rs