Тонске пробе за Републичко такмичење

Соло певање

Распоред тонских проба за Републичко такмичење – соло-певање
(такмичење је од 25. до 30. 03. 2017. године)

Обоа и фагот

Распоред тонских проба за Републичко такмичење – фагот и обоа
Субота, 1. април 2017. године, сала м. ш. „Јосип Славенски“ Београд
(такмичење је 8. 04. 2017. године)