обавиће се од 20.-23.5.2016. године, у периоду од 9:00-14:00 у секретаријату школе.
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
 
1. Пријава
2. Потврда школе да је ученик уписан у завршни разред омш